Wat betekent spiritualiteit op persoonlijk vlak?

Spiritueel komt van het Latijnse woord spiritus en betekent adem, geest, bezieling.

Binnen de Academie voor Spiritualiteit in Arbeid is spiritualiteit niet gekoppeld aan geloven maar aan bezieling die van binnenuit komt en leidt tot innerlijke kennis en weten. Het komt voort uit bezinning en inzicht in de eigen persoon en in de wijze van functioneren. Het is allereerst een staat van helder zijn. Deze zijnsoriëntatie rekent af met illusies zoals wensen wat er niet is, doen alsof, denken dat je voelt, verklaren waarom iets is en oordelen vanuit het superego.

Spiritualiteit dient ontwikkeld te worden. Door persoonlijke oefening en technieken leer je in de academie jezelf te begrijpen, uitdagingen en moeilijkheden in je leven aan te gaan en te aanvaarden wat is. Je ontdekt de zin en potenties van je eigen leven. Daarnaast bestudeer je de lectures en spirituele teksten over arbeid en coaching die in de academie voor handen zijn. Persoonlijke groeibestemming en werk komen samen in een langere lijn van ontwikkeling in je persoonlijke leerloopbaan.

Wat betekent spiritualiteit binnen team en bedrijf?

Voor een gezond team en bedrijfsvoering is bezieling en daarmee vitaliteit van essentieel belang. Een vitaal team is een bezield team. Het ontwikkelen van een spirituele visie op competenties staat hierin centraal: de academie werkt met competentieprofielen in relatie tot bestemming, beroep, leeftijd, ervaring en creatief vermogen. Dit onderhouden vraagt om integratief competentiemanagement en is onderdeel van de coaching – en leiderschapsopleidingen binnen de academie.

Hierin werken we met de vijf aspecten van bezieling uit het lees-, leer- en wandelboek over bezieling van Loucas van den Berg: 

  • Creatieve energie
  • Reflectie en breed perspectief
  • Diepe vreugde
  • Focus en innerlijke wil
  • Subtiele inzichten en onderscheidingsvermogen

Business spiritualiteit

Business spiritualiteit plaatst spiritualiteit in een grotere context. Het koppelt zelfrealisatie aan de inspiratie van anderen en aan de bedrijfsdoelen. Vakmatige deskundigheid in teams dient hierin samen te gaan met spirituele identiteit en diepe inspiratie van de leden.

Business spiritualiteit gaat om goed zakendoen, zorgvuldig gedisciplineerd met een open houding naar verandering. Bij iedere transitie die een onderneming of team doormaakt is het van belang om na te gaan of de missie, de ziel van de organisatie tot zijn recht komt.

Business spiritualiteit is nog niet overal en integraal geïmplementeerd. Er is vaak training op persoonlijke ontwikkeling maar niet op organisatieniveau. De Academie voor Spiritualiteit in Arbeid richt zich in het proces van advisering en implementatie zowel op het individu als op de organisatie als geheel.


Gemiddelde klantbeoordeling: 8,9 / 10

Academie voor Spiritualiteit

30 jaar opleiding en coaching

Toegepaste psychologische spiritualiteit

Essentie, werk en bestemming

3 succesvolle handboeken

Integratief competentiemanagement

Certificaat bij afronding

Een vraag stellen

0 + 6 = ?