Visie

De grondslag van de Academie voor Spiritualiteit in Arbeid is het optimaliseren van bezieling in leven en werken.

Competenties kunnen alleen ontwikkeld en geoptimaliseerd worden wanneer ze in relatie worden gebracht met bestemming, beroep, ervaring, leeftijd en creatief vermogen. Belangrijk hierin is het contact met de eigen kern, het omgaan met tegenslagen en succes en het vormgeven van verandering vanuit innerlijke grondslag.

Leven en werken zijn nooit af en vragen dagelijks afstemming en inzicht. Waar nodig bijsturing en verandering. Dit leidt tot optimale arbeid en duurzame inzetbaarheid in organisaties en teams. Het koppelt zelfrealisatie aan je persoonlijke leven en relaties, aan de inspiratie en motivatie van anderen en aan de bedrijfsdoelen/ de visie en doelen van de organisatie waarbinnen je werkt.

De Academie voor Spiritualiteit in Arbeid heeft 30 jaar ervaring in het coachen en opleiden van personen en teams op het vlak van spiritualiteit en arbeid.


Gemiddelde klantbeoordeling: 8,9 / 10

Academie voor Spiritualiteit

30 jaar opleiding en coaching

Toegepaste psychologische spiritualiteit

Essentie, werk en bestemming

3 succesvolle handboeken

Integratief competentiemanagement

Certificaat bij afronding