Themacursussen

De themacursussen worden ingezet als instrumentarium om de drie hoofdgebieden van kunst, genezing en leiderschap en bewustzijn uit te diepen. Ze worden regelmatig gegeven en tussentijdse instroom is mogelijk.