KUNST

Als je niet kunt waarnemen kun je ook niet creëren en schilderen.

Agressie is een sluier die je verhindert om de dingen precies te zien zoals ze zijn.

Wanneer psychische agressie omgezet wordt in de energie van artistiek handelen dan begin je te beseffen dat je allerlei dingen kunt doen. De kunstenaar Joseph Beuys zegt: Kunst moet nog geboren worden. Hij impliceert: eerst is er waarneming en het leren hoe je moet communiceren, hoe je moet spreken, hoe je moet koken, hoe je kleren in een winkel uitzoekt, hoe je voedsel verbouwdt, hoe je mensen op een perfecte manier ontvangt.

Vaak zijn we gehecht aan onze grofheid. Het is veilig. Het uit zich door de eigen standpunten te verdedigen, niet te luisteren, te zeggen dat je dingen niet kan, dat anderen blokkades hebben, je ontdekt een foutje in een betoog, je geeft de wereld de schuld van je omstandigheden, je bent onmachtig, je bent niet artistiek, je bent beperkt, je kunt niet luisteren naar een ander maar onderbreekt en doet er een schepje bovenop.

De psychologie van agressie leidt tot goed en afkeuren, dingen mooi of lelijk vinden. Beiden bevorderen geen helderheid. Bij beiden verbind je je niet echt. Je neemt niet waar. Je kunt het niet echt innemen.

ameg-kunst

Als je niet kunt waarnemen kun je ook niet creëren en schilderen. Je beseft wellicht niet dat je niet werkbaar bent, niet vrijgevig en artistiek als je niet kunt waarnemen. Maar wanneer waarnemen ontbreekt wordt je dwangmatig: je schildert zus of zo. Je neemt geen afstand, durft niet verder te gaan in het proces, bent bang iets te verstoren of niet te voldoen. Je luistert niet naar het proces. Je bent niet kneedbaar. Het gaat in kunst niet om het scheppen van schoonheid maar om het vrije creatieve proces van luisteren en geven.

Kunst gaat allereerst over het overstijgen van agressie. Agressie is een sluier die je verhindert om de precisie te zien van de dingen zoals ze zijn.

Non agressie gaat over openen, geven, overgave en doorzien.

Eerst is er de overgave om niet langer een rood aangelopen vlo te zijn. Het maakt je sterker. Dan ga je geven wat je bent. Je ontwikkelt geduld om te doorzien. Je leert zo langzaam mogelijk te kijken. Jezelf erin verliezen. Niet classificeren maar verliezen. Dat verscherpt de heldere waarneming.

Waarheid komt voort uit perceptie. Eerst zie je, dan kijk je en dan vindt er een heroriëntatie in je plaats. Je wordt werkelijk en precies. Zo is dat ook met het waarnemen van kunst.

Het vrij waarnemen is een staat die aan het scheppen vooraf gaat.