• De Helende Stem Nijmegen

De Helende Stem

Loucas van den Berg werkt inmiddels 30 jaar met de helende stem. Hij geeft ieder jaar binnen de Academie voor Spiritualiteit de Helende Stem-opleiding waarin helende stem en coaching hand in hand gaan. De nieuwe Opleiding Helende Stem 2021-2022 start op 12 mei 2021. Vanaf nu is de inschrijving geopend. Daarnaast geeft Loucas van den Berg helende stem cursussen, helende stem lezingen en helende stem consulten. Loucas heeft de afgelopen 30 jaar talloze cursisten uit binnen – en buitenland getraind in de effecten en het therapeutisch gebruik van de helende stem.

Loucas zet in zijn helende stemopleiding het werk van zijn wereldberoemde leraar Don Campbell voort en gebruikt de stem voor bevrijding, heling en therapeutisch gebruik. Hij werkte samen met Don Campbell aan de Transformative Power of Sound school in New York. Loucas deed met Don Campbell vier jaar lang research naar de effecten van de helende stem op patiënten in klinieken en in ziekenhuizen. Hij introduceerde muziek in de verkoeverkamers en reduceerde met behulp van zijn helende stem cd stress voor operaties en bij trauma.

De Helende Stem-opleiding van Loucas is een verdere verdieping en uitwerking van de Helende Stem-cursus. Er worden stemoefeningen gegeven die uitwerken op fysiek, emotioneel, gevoels – en spiritueel niveau. Loucas van den Berg gaat hierin uit van de vijf aspecten van de helende stem te weten: energie, adem, ritme, toon en verbeelding. Met dit boek introduceerde Loucas de helende stem in Nederland. Hierin beschrijft hij een nieuwe visie op de essentie, het gebruik en de toepassing van de helende kracht van trilling in de vorm van stem, geluid en muziek.

Boek De Helende Stem

Het boek De Helende Stem van Loucas van den Berg is met name bedoeld om mensen te helpen hun wezen, visie en potentie tot expressie te brengen.

boek-de-helende-stem

Effecten Helende Stem

De effecten van de helende stem heeft Loucas in zijn boek De Helende Stem als volgt beschreven:

De helende stem versterkt de lichaamsenergie. Helende stemoefeningen zorgen voor lichaamsbewustwording en zelfbewustzijn en werken op verschillende lichaamsniveaus uit. De helende stemoefeningen kunnen specifiek worden toegepast voor het transformeren van angst en het versterken van basiszekerheid. Ook hebben de oefeningen een groot effect op het gebied van rust in het hoofd, het loslaten van oude energiepatronen en versterken van zelfacceptatie. De energetische werking van de stem is goed te ervaren in de oefeningen voor het doorstromen van levensgevoel en het ervaren van creatieve kracht en positief denken.

De helende stem maakt de adem vrij. De helende stemoefeningen leiden tot een grotere bewegingsexpressie, vitaliteit en vertrouwen. De energetische adem herstelt een verstoord levensproces. Een depressief gevoel is de ziel die pijn lijdt. De verstoorde balans die hieraan ten grondslag ligt wordt door middel van de energetische adem in combinatie met de stem herstelt.

De stem is een zeer krachtig instrument dat ons helpt om voorbij het denken onze diepste essentie aan te boren en klachten en blokkades op wezenlijk niveau te genezen. De stem is een energetisch klankinstrument. Het is levendiger dan ieder ander instrument en het bevat het natuurlijke magnetisme dat andere instrumenten missen.

Stem Oefeningen

De helende stemoefeningen van Loucas helpen om je actieradius in de wereld uit te breiden in een gezond ritme. Het totale energiepatroon wordt aangesproken. De stuwkracht van je leven vraagt een gezond emotioneel leven. De helende stem transformeert emotionele blokkades. Wanneer je kracht wordt tegengehouden is er emotie. Emotie is een onmachtige uitdrukking van gevoelens. De helende stem herstelt de balans tussen het innerlijke en uiterlijke leven.

De helende stem tonen zoals Loucas die onderwijst herstellen de creatieve energie en de vormgevende kracht. In het keelgebied bevindt zich het energiecentrum dat het mogelijk maakt je uit te drukken en jezelf te bevrijden. Als dit niet goed functioneert ontstaan er problemen met het gebruik van de stem. De helende stem transformeert blokkades in de stem en de keel zodat je de creatieve kracht kan gaan gebruiken om je leven te manifesteren naar eigen inzicht. Het helpt je minder afhankelijk te zijn en krachtiger te worden in zelfbepaling. De helende stem bevordert een krachtige communicatie.

In het helende stem traject van Loucas wordt de mentale energie optimaal gebruikt voor positief denken. Mentale energie is geestkracht die bewust gebruikt wordt om blokkades vlot te trekken en een ander perspectief op de werkelijkheid te ontwikkelen. Je hoeft je niet langer in discussies te verdedigen maar je geest ziet de wegen waarlangs je verder moet. Je verwerft helder inzicht en je kunt beter afstemmen op je intuïtie.

Cursus Helende Stem

Naast de helende stemopleiding zijn er de helende stem cursussen van Loucas. Hij besteedt speciale aandacht en zorg aan de overdracht van de helende stemoefeningen op de cursisten. In de academie opleiding en cursus helende stem oefenen de cursisten in tweetallen en nemen ze helende stemoefeningen mee naar huis. Ieder maakt een individuele groei en ontwikkeling door. Deze wordt gedifferentieerd naar beroep, achtergrond en persoonlijke ontwikkeling. De opleiding helende stem gaat derhalve diep in op bestemming, levenslijn en persoonlijke realisatie en manifestatie van levensdoelen. Tevens wordt professionals op het gebied van stem, coaching, zangpedagogie, psychologie, communicatie, energetische therapie, therapeutic touch en stembevrijding geleerd om de eigen afstemming, invoelend vermogen en communicatie in relatie tot de ander te vergroten.

Coaching Cursisten Helende Stem

In het helende stem traject worden de cursisten intensief gecoacht. Hier worden afspraken voor gepland. De coaching vindt plaats door Loucas van den Berg. Coaching op zelfbewustzijn en persoonlijke groei, lichaamsbewustwording en spirituele ontplooiing komt aan bod. Ook coacht Loucas van den Berg cursisten naar nieuw werk en een nieuwe houding in bestaand werk. Hij schreef speciaal hiertoe het boek: De Diepe Vreugde van Manifestatie. Een lees – leer – en werkboek over bezieling. In dit uniek vormgegeven boek worden cursisten geleid naar nieuwe bezieling in het dagelijks leven en werken. De inhoud is gebaseerd op ervaringsgegevens en voortgaand onderzoek in de opleidingen Helende Stem en Spirituele Therapie binnen de academie.

De helende stem maakt de voelende, ademende, levende stem van het hart vrij. Dit is de stem zoals de mens haar van oorsprong heeft gebruikt, en dit is de stem die eenieder in potentie in zich heeft.

book-ameg-manifestatie

Loucas schreef een boek over bezieling en coaching

Het tweede boek dat Loucas gebruikt in zijn helende stemopleiding is: De Diepe Vreugde van Manifestatie. Een lees – leer – en werkboek over bezieling.

Presentatie Helende Stem

De helende stem, de individuele kwaliteiten, de afstemming en ieders unieke levensweg en potenties gaan samen en worden in dit helende stemtraject breed uitgedragen. Er wordt gewerkt aan een format met inhoudelijke adviezen omtrent levensenergie, lichaamshouding, intuïtieve afstemming, stem en communicatie waarin cursisten zelf presentaties geven.

Werkboeken Helende Stem opleiding

De helende stem opleidingen en cursussen van Loucas worden praktisch ondersteund door de twee werkboeken die hij schreef. Dit maakt de helende stemtrajecten tot een gedegen opleiding waarin studie en ervaring samengaan.

Helende Stem consult

Loucas van den Berg geeft in de academie helende stem consulten voor professionals en particulieren die individueel willen oefenen met de effecten van de helende stem ten behoeve van de genezing van persoonlijke klachten alsmede voor therapeutisch gebruik naar anderen.

Helende Stem CD (Limited Edition)

De cursisten kunnen de verschillende helende stemtonen ook oefenen met de Helende Stem CD van Loucas van den Berg. Onder de titel The Healing Voice bracht Loucas van den Berg een CD uit waarin hij cursisten de ervaring geeft van het therapeutisch gebruik van de stem. De stem is een genezend instrument en op deze CD kunnen cursisten de luisterervaring verdiepen en mee oefenen met de klanken en tonen van de stem. De helende stemtonen van Loucas van den Berg hebben een gedifferentieerde uitwerking. De effecten van de helende stem CD zijn: ontspanning en rust in het hoofd, bevorderen van een goede nachtrust, vitalisering van de lichaamsenergie, contact met de eigen kern en essentie, openen van de intuïtie en het beeldend vermogen, het verdiepen van de ademhaling, balans tussen beweging en rust, openen van het luistervermogen, ondersteuning bij traumatische ervaring en mindfull leven. De helende stem CD kan gebruikt worden bij meditatie en visualisatie oefeningen en is online te bestellen.