opleiding-zielengenezing-2017-2018
Instromen

Stap in op 20 februari of 13 maart

AMEG opleiding Zielengenezing 2017-2018

Holistische opleiding spirituele therapie start 28 november

Werken met de essentie van de ander door
transformatieoefeningen, stem, gesprek, energetische
aanraking en spiritueel onderricht

Alleen hij die zijn vrijheid en bestaan elke dag verovert, verdient ze – Goethe

De opleiding Zielengenezing kent een duidelijke structuur.

We werken iedere les volgens een vierdeling: 1. spiritueel onderricht, 2. lichaamsgerichte oefeningen op chakraniveau, 3. transformatieoefeningen met aanraking, stem en gesprek en 4. spirituele oefeningen en ontplooiing om de essentie aan te spreken.

In de afgelopen 25 jaar heb ik een unieke combinatie ontwikkeld van energetische aanraking, zielengesprek en heling met stem. Met deze opleiding krijg je een nieuw en verfijnd instrumentarium aangeboden dat je breed kunt inzetten in werk en leven.

Je leert 21 adequate energetische- en ademoefeningen die erop gericht zijn heling te brengen op ieder energieniveau in het lichaam. Je wordt een instrument dat de ander beter kan invoelen en af kan stemmen op de juiste behandelwijze en oefening. Je ontvangt diepgaand college over thema’s als angst, loslaten, sterven, depressie, burn-out, vertrouwen, verbinden, helder denken, focus op jezelf, expressie, communicatie van binnenuit, zelfbewustzijn, herwaardering van jezelf. Je kunt casussen inbrengen.

Werken vanuit de zielengenezingsoefeningen zet de vrijheid van denken en doen in gang zoals Goethe 200 jaar geleden schreef.

In deze opleiding werken we tevens met de boeken die ik geschreven heb over de helende stem en bezield manifesteren.

Je bent van harte welkom om in te schrijven.

Loucas van den Berg