ameg-kunstbezoek-20december2017-1januari2018

AMEG kunstbezoek en waarneming Joseph Beuys in Antwerpen

Groeten van de Euraziaat – Joseph Beuys
20 december 2017 en 12 januari 2018
o.l.v. Drs. Loucas van den Berg

Art is spiritual, because it makes a connection between things that are separated.
The only way to have context is the art – Anselm Kiefer

Kunst leidt een bestaan in de marge
maar is in feite de levenskracht,
de bron van liefde, waarneming en heling in de mens

Van harte nodig ik je uit om met mij een voor iedereen toegankelijk bezoek te brengen aan de tentoonstelling: Joseph Beuys – Groeten van de Euraziaat. Deze dag staat op zich. De expositie onderzoekt zowel de activiteiten van Beuys in Antwerpen in de jaren zestig en zeventig, als zijn relevantie voor een nieuwe generatie. Het bezoek past perfect in het onderzoek dat ik doe naar het werken met de thema’s, gedachten, performances en tekeningen met als inspiratiebron Joseph Beuys die ik in een boek zal gaan publiceren. Naast oefeningen bevat het boek ook beelden en tekeningen naar aanleiding van het werken met deze bijzondere kunstenaar. Beuys en zijn werkwijze komt regelmatig terug in de AMEG-kunsttrajecten en retraites zoals onlangs in oktober in Limburg waar cursisten kunstzinnig onderzoek hebben gedaan aan de hand van oefeningen en werk van Joseph Beuys (1921-1986) en Wassily Kandinsky (1866-1944).

loucas-van-den-berg

Ieder mens is een kunstenaar – Joseph Beuys

Ieder mens is een kunstenaar. Ieder mens heeft een vonk en kan creatief gemaakt worden in zijn gedachten en handelingen. Hij hoeft geen kunstenaar te zijn in de gebruikelijke zin van het woord maar hij kan zijn leven wel beweging geven, oude inhouden omvormen, van zijn plek afkomen en zijn blik verruimen.

De unieke benadering van kunst en waarneming in de AMEG

Een kunstles in de AMEG betekent luisteren, waarnemen, het creatieve brein gebruiken, verbinding maken tussen kunst en leven en expressief en energiek worden op ieder vlak. Mensen in beweging zetten. Niet afwachten, geen kijken naar anderen, geen oordelen.

We zullen deze dag in het Antwerps museum de beelden, installaties en video’s van Joseph Beuys bekijken en in de loop van de middag met elkaar bespreken wat deze expositie en de impressies die we hebben opgedaan voor ons betekenen. We creëren hiervoor een ruimte. Iedereen is welkom om deze dag en deze wijze van lesgeven mee te maken. Met de AMEG heb ik internationale ervaring in het bezoeken van musea, kunstenaars en kunstzinnige leslocaties waar kunst, maatschappij, spiritualiteit en expressie met elkaar worden verbonden.

Loucas van den Berg