• Opleiding Spirituele Therapie Nijmegen

Zielengenezing – holistische opleiding spirituele therapie

Welkom bij de additionele opleiding Spirituele Therapie van de Academie voor Spiritualiteit. Kern van de opleiding is Zielengenezing, een uniek door Loucas van den Berg ontwikkeld concept waarin diepgaand gewerkt wordt met de essentie van de ander door spiritueel onderricht, stem, energetische aanraking en helder psychologisch gesprek.

De oefeningen zijn gebaseerd op 30 jaar therapeutische ervaring. Loucas startte de opleiding Spirituele Therapie in 1993 met de werk- en trainingservaring die hij had opgedaan bij de psycholoog Ad Stemerding en de psychotherapeut Aad Woerdman. Daar voegde hij na zijn opleiding bij Don Campbell aan de Transformative Power of Sound school in New York de helende stem aan toe.

Don had zichzelf op jonge leeftijd van longkanker genezen met behulp van zijn eigen stem. Hij was aanvankelijk voorbestemd om concertpianist te worden maar na zijn ziekteproces besloot hij leraar en therapeut te worden om anderen de kracht van de stem te laten ervaren. Loucas werkte als psycholoog vier jaar met Don Campbell en deed research naar de effecten van de helende stem op patiënten in klinieken en ziekenhuizen. Hij introduceerde muziek in de verkoeverkamers en reduceerde met behulp van zijn CD de Healing Voice stress bij trauma en voor operaties. Terug in Nederland voegde Loucas de helende stem toe aan het therapeutische werk met cliënten in de opleiding Spirituele Therapie. Ook startte hij de opleiding Helende Stem om alle helende aspecten van de stem over te dragen.

In 2000 schreef Loucas naar aanleiding van zijn onderzoek en ervaringen het boek De Helende Stem. Hierin beschrijft hij een nieuwe visie op de essentie, het gebruik en de toepassing van de helende kracht van trilling in de vorm van stem, geluid en muziek. Het boek is onderdeel van het lesmateriaal van de opleiding Spirituele Therapie.

Boek De Helende Stem

Het boek De Helende Stem van Loucas van den Berg is met name bedoeld om mensen te helpen hun wezen, visie en potentie tot expressie te brengen.

boek-de-helende-stem

Structuur opleiding Spirituele Therapie

De opleiding Spirituele Therapie kent een duidelijke structuur. We werken iedere les volgens een vierdeling:

 1. Spiritueel onderricht.
 2. Basisoefeningen energie op chakraniveau.
 3. Transformatieoefeningen met energetische aanraking, stem en gesprek.
 4. Spirituele oefeningen en ontplooiing.

De oefeningen worden grondig uitgelegd en geoefend in tweetallen. Ieders inbreng, ervaringen en casussen worden hierin meegenomen. Iedere les wordt afgesloten met praktische- en leesoefeningen voor thuis.

Oefeningen Spirituele Therapie

De oefeningen Spirituele Therapie bestrijken het hele menselijk lichaam op energieniveau alsmede de wisselwerking tussen geest en lichaam.

 Invloeden van binnenuit en invloeden die van buitenaf op ons energiesysteem inwerken worden uitgebreid belicht. Om nader inzicht te geven in de opbouw van het oefenprogramma volgen hier de belangrijkste energieniveaus en hun kwaliteiten:

 1. Fysieke energie.
 2. Vitale energie en levensstroom.
 3. Emotionele energie en gebruik van wilskracht.
 4. Gevoelsenergie: liefde in geven en ontvangen.
 5. Wilsenergie, ruimte in de keel en vormgeving van je leven.
 6. Mentale energie: geestkracht en helder denken.
 7. Spirituele energie: de verbinding van bovengenoemde energiecentra, het ervaren van diep contact met je kern en het leven vanuit deze innerlijke grondslag.

Praktische voorbeelden lessen Spirituele Therapie

In de lessen staat steeds een thema centraal dat behoort tot een energieniveau in het lichaam. We zullen de zeven energieniveaus zoals boven beschreven systematisch afwerken. Hieronder volgen een aantal voorbeelden:

Voorbeeld 1

Bij de basisenergie in stuit, zitbotjes, botten, spieren besteden we aandacht aan de thema’s die hierbij horen zoals: basiszekerheid, balans tussen beweging en rust, doorzien van angst en defensieve patronen. We behandelen ieder thema en bespreken de lichamelijke en spirituele component ervan. Vervolgens doen we hier drie kernoefeningen mee die in moeilijkheidsgraad en diepgang oplopen.

Voorbeeld 2

Op het tweede niveau van de vitale energie in het bekken en de onderrug staan de thema’s vertrouwen en verbinding centraal. Deze energie in het bekken, de onderbuik en onderrug zet de vitale energie en levensstroom in werking. Het blokkeren van deze energie geeft verlies van grenzen, terugtrekken, op de rem trappen bij verandering of depressie. We gaan uitgebreid in op het stokken van de levensenergie. Ook hier doen we vervolgens drie energetische oefeningen mee. Bewegingsexpressie, het omvormen van emoties en oude overtuigingen en het leren mee stromen zorgen voor een positieve betrokkenheid en het ervaren van eigen warmte. Dan groeit de positieve wisselwerking met je omgeving die stimulerend voor je werkt.

Voorbeeld 3

Op het derde niveau werken we met de emotionele energie, de wilskracht in je leven. Dit is het energiegebied in het midden van je lichaam. Het is de motor die je in staat stelt door te gaan. Het bepaalt of je onbeholpen bent in je wilskracht of dat je bijvoorbeeld een overactiviteit kent. In de oefeningen activeren we de kracht in dit gebied. Het spirituele onderricht op dit niveau wordt afgewisseld met drie oefeningen die enerzijds de innerlijke kracht en het middelpunt-zijn verstevigen en anderzijds alle emoties opruimen die een gezonde inzetbare kracht in de weg staat. Wanneer je de cyclus weet te volgen van bewust omgaan met jezelf, in je centrum zijn en uitdagingen oppakken dan lijkt alles zich moeiteloos te voltrekken. Op het juiste moment komt alles tot ontwikkeling. Vervolgens kom je bij de vraag: wat doe je met je leven? Daar gaan we in de opleiding Spirituele Therapie nader op in.

Zo zullen we de overige vier energieniveaus ook benaderen. De laatste lessen van een traject oefenen we met casussen om de oefeningen toe te leren passen. We integreren ze in een praktijkgerichte totaalaanpak.

Er ontstaan 21 oefeningen waar we uit kunnen putten voor onszelf en in de heling van anderen.

Competenties en coaching cursisten Spirituele Therapie

Competenties

 1. Spiritueel onderricht. Onderwerpen als angst, vertrouwen, verbinden, spirituele groei en ontwikkeling en je bestemming volgen. Loslaten, helder denken, expressie, innerlijke stem, sterven, depressie, overactiviteit en burn-out komen aan bod.
 2. Werken met de lichaamsenergie, transformatie en spirituele energie op ieder niveau.
 3. De beschikking krijgen over 21 zielengenezingsoefeningen die thuis en met de ander toegepast kunnen worden. De cursisten ondergaan de heling van de oefeningen en worden gestimuleerd ze thuis zelf in vereenvoudigde wijze te doen.
 4. Leren een helpend gesprek te voeren in de lijn van de oefeningen en de ervaringen van de cliënt.
 5. Instrument zijn. Voedende impulsen krijgen. We beginnen met je eigen centrum sterker te maken. Je leert om op de ander af te stemmen, deze te beluisteren, waar te nemen en in te voelen.
 6. Helende stem in combinatie met aanraking en gesprek. De stem in het proces is een verbinding aangaan met het keelchakra. Werken met de helende stem werkt voor de cursist als aansluiting op een groter krachtenveld en weten hoe die energie ingezet kan worden. Een draagvlak creëren voor je creativiteit terwijl je in verbinding blijft met de uitdagingen van de wereld. In het keelchakra gaat het om het evenwicht tussen inzet en overgave. In het midden hiervan is er geen terughouding of overschreeuwen. Het uit zich als een heldere blauwe kleur. De helende stem geeft tevens de cliënt de mogelijkheid om het lichaam zelf te voelen, onafhankelijk van de aanraking van de ander.
 7. De focus van de cursist verschuift van de mind en zijn golven van emoties en gedachten die altijd maar doorgaan, naar een heldere geest die beter kan waarnemen en helder communiceert. Het is de zelfkennis waarin gedachten tot rust komen. Er worden in de opleiding Spirituele Therapie adequate adem- en energetische oefeningen gegeven die de heldere geest aanspreken en de adembeweging als een lichte en verticale stroom door het lichaam laten ervaren. Dan zijn basis, handelingen en gedachten op elkaar afgestemd en is er ruimte voor visie en inzicht.

Dit is het begin van vrijheid, vrijheid van denken en doen. Zoals Goethe het uitdrukt in onderstaand citaat:

Alleen hij die zijn vrijheid en bestaan elke dag verovert, verdient ze.

Coaching cursisten

In de opleiding Spirituele Therapie worden de cursisten intensief gecoacht op hun therapeutische vaardigheden en zelfbewustzijn. Cursisten krijgen oefeningen mee voor ontwikkeling van zelfbewustzijn en persoonlijke groei, lichaamsbewustwording en spirituele ontplooiing.

Ook coacht Loucas van den Berg cursisten naar nieuw werk en een nieuwe houding in bestaand werk. Hij schreef speciaal hiertoe het boek: De Diepe Vreugde van Manifestatie. Een lees-, leer- en wandelboek over bezieling. In dit uniek vormgegeven boek worden cursisten geleid naar nieuwe bezieling in het dagelijks leven en werken. De inhoud is gebaseerd op ervaringsgegevens en onderzoek in de opleidingen Helende Stem en Zielengenezing. Het boek behoort tot het lesmateriaal voor de opleiding Spirituele Therapie.

In de opleiding Spirituele Therapie heb ik mijn werkwijze als holistisch therapeut aangescherpt en verbreed. Als coach en trainer op het gebied van persoonlijke ontwikkeling werk ik met een verscheidenheid aan particulieren en cliënten uit het bedrijfsleven en de zorgsector. Steeds is een hulp- of werkvraag te herleiden tot een concrete essentiële vraag op het gebied van holistische therapie zoals Loucas deze doceert. Met behulp van bewustzijnsgesprek, subtiele aanraking en het gebruik van tonen begeleid ik een cliënt naar grotere zelfredzaamheid en een breder gedragen verantwoordelijkheid. Dank hiervoor!

book-ameg-manifestatie

Loucas schreef een boek over bezieling en coaching

Het tweede boek dat Loucas gebruikt in zijn helende stemopleiding is: De Diepe Vreugde van Manifestatie. Een lees – leer – en werkboek over bezieling.

Consulten Loucas van den Berg

In de praktijk van Loucas komen mensen met zeer uiteenlopende professies en leeftijden voor een consult zoals managers, leidinggevenden, therapeuten, zangers, musici, artsen, docenten, wetenschappers en kunstenaars. De ene keer is de aanleiding een lichamelijke klacht, een andere keer betreft het een vraag over innerlijke groei, de juiste houding in een conflict of situatie tot aan het gevoel niet het vermogen te hebben het leven in eigen hand te nemen en te leven vanuit de eigen ziel en bestemming. Een consult werkt bewustzijnsverhogend. Het is werken voorbij de emoties en angsten, onzekerheden en verwarring. Ze worden niet ontkend maar in feite licht aangeraakt en gebruikt als brandstof en richtpunt voor het ontsluiten van de essentie.

Werkboeken opleiding Spirituele Therapie

De opleidingen Spirituele Therapie ontwikkeld door Loucas worden praktisch ondersteund door twee werkboeken die hij schreef. Dit maakt de opleiding Spirituele Therapie tot een gedegen opleiding waarin studie en ervaring samengaan.

Coachingspraktijk

Loucas van den Berg coacht in zijn praktijk professionals en particulieren die individueel willen oefenen met de effecten van zijn holistische spirituele therapie ten behoeve van de genezing van persoonlijke klachten alsmede voor therapeutisch gebruik naar anderen.

Therapeutische werking CD Healing Voice

Aanvullend op zijn boek De Helende Stem nam Loucas een CD op met verschillende helende stemtonen. De stem is een genezend instrument en op deze CD kunnen cursisten hun luisterervaring verdiepen en mee oefenen met de klanken en tonen van de stem van Loucas. De helende stemtonen van Loucas van den Berg hebben een gedifferentieerde uitwerking: ontspanning en rust in het hoofd, bevorderen van een goede nachtrust, vitalisering van de lichaamsenergie, contact met de eigen kern en essentie, openen van de intuïtie en het beeldend vermogen, het verdiepen van de ademhaling, balans tussen beweging en rust, openen van het luistervermogen, ondersteuning bij traumatische ervaring en mindfull leven. De Healing Voice CD kan gebruikt worden bij ondersteuning van een holistische therapeutische behandeling zoals Loucas deze doceert in de opleiding Spirituele Therapie.